Nyheter

Urinveisinfeksjon hos kvinner: 8 av 10 opplever svie når de tisser

svir det når du tisser? se symptomene på urinveisinfeksjon

Har du hatt urinveisinfeksjon kjenner du til akkurat dét ubehaget. Men har du nok kunnskap om alle de andre symptomene?

Publisert: 26. januar 2018 kl 02:01

Mange opplever svie ved vannlating når de får urinveisinfeksjon. Å måtte tisse hele tiden er også vanlig for norske kvinner¹. Men hva med alle de andre symptomene? Og klarer du å skille symptomene på blærekatarr fra symptomene på nyrebekkenbetennelse, som er langt mer alvorlig²?

Før vi gir deg svarene på disse spørsmålene, vil du sikkert vite litt mer om bakgrunnen. For hvor vanlig er egentlig urinveisinfeksjon? Og hvordan finner bakteriene veien inn i urinveiene?

Eldre kvinner mest utsatt

Om du har hatt urinveisinfeksjon én eller flere ganger kan du trøste deg med at du er i godt selskap. Det er en helt vanlig helseplage som mange opplever flere ganger i livet³. Er du kvinne er du også blant de som har høyere risiko for urinveisinfeksjon, siden det er langt mindre vanlig blant menn. Og den gruppen hvor vi finner mest urinveisinfeksjon er eldre kvinner, siden forekomsten øker med alderen⁴.

Og vet du årsakene til at det er akkurat slik? Det er fordi urinveisinfeksjon veldig ofte oppstår på grunn av bakterier fra tarmen ³. Da er det klart at kvinner, som har et kortere urinrør som ligger nærmere tarmåpningen, er langt mer utsatt.

Så til de viktige symptomene…

Mange kjenner svie og tisser ofte

Er du blant de som opplever svie når du tisser kan det være tegn på at du har fått urinveisinfeksjon. 8 av 10 kvinner opplever svie som det vanligste symptomet. 64 % opplever å konstant være tissetrengt¹. Så om du hele tiden må fly på do, kan det kanskje være greit å ta en test eller bestille time hos legen?

Har du vært øm nederst i magen?

Svie og hyppig vannlating skiller seg klart ut som de viktigste symptomene. Ømhet nederst i magen er langt mindre vanlig. ”Bare” 2 av 10 sier de har kjent ømhet nederst i magen som et symptom når de har hatt infeksjon i urinveiene¹.

Vanlig med flere plager

Forekomsten av de mindre vanlige plagene må sees i sammenheng med at mange kvinner har mer enn ett symptom når de har urinveisinfeksjon. De fleste har to symptomer eller mer, og de blir flere jo eldre man blir¹.

Mange har plagsomme smerter

Og selv om flere av plagene er vanlige hjelper det egentlig ikke så mye for den som står midt oppi det. Plagene oppleves virkelig som plagsomme. For 8 av 10 kvinner forteller at smertene som følger symptomene er plagsomme og går utover livskvaliteten¹.

De mest sjeldne symptomene

Blant de mer sjeldne symptomene finner vi blod i urinen eller smerter i ryggen.

Noen opplever feber ved urinveisinfeksjon¹. Og nettopp feber kan det være ekstra viktig at du er oppmerksom på.

Pass på ved feber

Feber ved urinveisinfeksjon kan være et tegn på at bakteriene og infeksjonen har funnet veien til de øvre urinveiene. Nyrebekkenbetennelse, eller pyelonefritt som det også kalles, er en mer alvorlig tilstand. Da er symptomene mer alvorlige: høy feber, smerter i nyreregionen og generelt svekket allmenntilstand². Denne formen for urinveisinfeksjon skal behandles av lege.

Kontakt lege

De fleste urinveisinfeksjoner er like ufarlige som de er plagsomme. En urinprøve levert på legekontoret kan gi svar på om du har en bakterieinfeksjon. Plages en med stadig urinveisinfeksjoner bør en ta kontakt med fastlegen for å diskutere forebyggende behandling mot urinveisinfeksjoner som kan hjelpe.

Du må være klar over at en urinveisinfeksjon kan gi komplikasjoner. Hvis infeksjonen sprer seg opp til nyrene, kan det være alvorlig² ⁵ . Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen.

Les mer om gode råd for å unngå urinveisinfeksjon her eller på www.urinveisinfeksjon.no

Referanser

  1. Spørreundersøkelse gjennomført oktober 2017, Respons Analyse for Mylan, 542 kvinner over 40 år, fra alle landsdeler i Norge.
  2. Waldum-Grevbo, Bård & Tveter, Kjell. (2017, 19. september). Pyelonefritt. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. november 2017 fra sml.snl.no/pyelonefritt.
  3. Betsy Foxman. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American Journal of Medicine. 2002: Volume 113 (Issue 1) (Suppl.); 5-13
  4. Vorland LH, Carlson K, Aalen O. An epidemiological survey of urinary tract infections among outpatients in Northern Norway. Scand J Infect Dis. 1985;17(3):277-83.
  5. Os, Ingrid. (2017, 3. mai). Urinveisinfeksjon. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. november 2017 fra https://sml.snl.no/urinveisinfeksjon


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Gå til toppen