Nyheter

Hva er det beste rådet mot urinveisinfeksjon?

god å vite om urinveisinfeksjon 1120x400

Satser du alt på det gode gamle tipset om å holde deg varm og tørr for unngå blærekatarr? Det finnes flere andre råd som mange norske kvinner bruker. Og hva virker egentlig?

Publisert: 09. februar 2018 kl 11:02

Hvor vanlig er egentlig urinveisinfeksjon? Her følger noen korte fakta om sykdommen, som kanskje er mer utbredt enn du tror…

Rammer både unge og gamle

Ifølge en ny undersøkelse blant kvinner over 40 år, så har 6 av 10 hatt urinveisinfeksjon¹. De over 70 år får det hyppigere, og en del har det faktisk 4 ganger i året eller oftere¹.

Er du yngre, så bør du være klar over at urinveisinfeksjon ofte har en sammenheng med samleie². Men jo eldre du blir, jo dårligere infeksjonsforsvar og mindre østrogen får du. Forskerne mener det fører til at bakterier lettere vandrer opp til urinblæren³.

Husk gode rutiner ved toalettbesøk

Bakteriene som kan gi deg urinveisinfeksjon kommer svært ofte fra tarmen. Er du kvinne er du også langt mer disponert enn menn⁴, fordi det korte urinrøret gjør det enklere for bakteriene å finne veien til urinveiene.

Et godt råd er derfor å tørke seg forfra og bakover når du har vært på toalettet, for å unngå å føre bakterier til urinrøret. Over halvparten av kvinnene i undersøkelsen svarer at de gjør dette for å forebygge urinveisinfeksjon¹.

Drikk mye vann

Drikker du mye vann for å unngå blærekatarr, er du også i godt selskap. Halvparten av kvinnene sier de følger akkurat dette rådet¹. Drikker du mye vann tisser du naturligvis oftere, noe som erfaringsmessig kan forhindre at bakteriene blir værende og skaper betennelse. Men husk gjerne på at for stort inntak av vann kan gi plagsomt mange toalettbesøk³.

Gå på do etter sex

Å holde seg varm og tørr er det 4 av 10 av de spurte kvinnene som sier at de gjør for å unngå urinveisinfeksjon.

En del tømmer også blæren etter samleie ¹. Du visste kanskje ikke at risikoen for urinveisinfeksjon er større i de første timene etter samleie? Men det er faktisk slik at bevegelsene under et samleie kan presse bakterier fra de nederste delene av urinrøret opp i blæren⁵.

Tar tilskudd

Av de mindre brukte rådene for å unngå urinveisinfeksjon er tilskudd av C-vitaminer og tranebær ¹. Det kan være greit å være klar over at effekten av disse tipsene ikke er dokumentert godt nok i vitenskapelige studier⁶.

Mulig å forebygge med legemiddel

5 % av de spurte kvinnene over 40 år bruker reseptbelagt og dokumentert legemiddel som er spesielt laget for å forebygge tilbakevendende tilfeller av urinveisinfeksjoner¹.

Ved flere urinveisinfeksjoner, tre eller flere, får man gjerne resept på antibiotika for å behandle seg selv ved symptomer på urinveisinfeksjon. Det finnes også en forebyggende behandling som legen kan gi ved hyppig tilbakevendende urinveisinfeksjon³. Snakk med legen din om du har urinveisinfeksjon ofte.

Kontakt lege

De fleste urinveisinfeksjoner er like ufarlige som de er plagsomme. En urinprøve levert på legekontoret kan gi svar på om du har en bakterieinfeksjon. Men du må også være klar over at en urinveisinfeksjon kan gi komplikasjoner. Hvis infeksjonen sprer seg opp til nyrene, kan det være alvorlig⁷ ⁴. Oppsøk derfor alltid lege ved feber og smerte i ryggen.

Les mer om gode råd for å unngå urinveisinfeksjon her eller på www.urinveisinfeksjon.no

 

Referanser

1. Spørreundersøkelse gjennomført i oktober 2017, av Respons Analyse for Mylan, blant 542 kvinner over 40 år, fra alle landsdeler i Norge.

2. Tønnesson, Kåre & Wahlqvist, Rolf. (2009, 13. februar). Blærekatarr. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. november 2017 fra https://sml.snl.no/bl%C3%A6rekatarr.

3. Urinveisinfeksjon – spørsmål og svar. Informasjonsbrosjyre utarbeidet av Meda AS og godkjent av Statens Legemiddelverk 05.09.2009.

4. Os, Ingrid. (2017, 3. mai). Urinveisinfeksjon. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. november 2017 fra https://sml.snl.no/urinveisinfeksjon.

5. Apotek1.no: https://www.apotek1.no/aktuelt/5-tips-for-aa-unngaa-urinveisinfeksjon

6. Helsenorge.no: https://helsenorge.no/sykdom/nyrer-og-urinveier/blarekatarr#Slik-kan-du-forhindre-urinveisinfeksjon

7. Waldum-Grevbo, Bård & Tveter, Kjell. (2017, 19. september). Pyelonefritt. I Store medisinske leksikon. Hentet 6. november 2017 fra sml.snl.no/pyelonefritt.

Gå til toppen